Thay thế chất tạo màu nhân tạo bằng carotenoid

Thay thế chất tạo màu nhân tạo bằng carotenoid

Vào tháng 12 năm 2008 Nghị viện Châu Âu ban hành quy định bắt buộc các sản phẩm có chứa bất kỳ chất màu nhân tạo nào sau đây phải dán nhãn cảnh báo sức khỏe cho trẻ em:

  • Sunset Yellow (E110),
  • Quinoline Yellow (E104),
  • Carmoisine (E122),
  • Allura Red (E129),
  • Tartrazine (E102),
  • Ponceau 4R (E124).

Đến tháng 7 năm 2010, thực phẩm có chứa bất kỳ chất màu nào trong số này phải ghi nhãn:

“Có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sự chú ý ở trẻ em”.

Các nhà sản xuất lớn đã công bố ý định cải tiến sản phẩm của họ cho phù hợp và có thể thấy trước xu hướng này sẽ mở rộng ra ngoài biên giới của các nước EU.

Màu carotenoid là ứng cử viên tuyệt vời để thay thế hầu hết các chất màu nhân tạo. Ngoài ra, chúng cũng cung cấp vitamin A (tin vitamin A) và là cht chng oxy hóa sinh hc trong cơ thể người.

Allied Biotech Corporation đã tiến hành thử nghiệm với các chế phẩm carotenoid riêng của mình (Altratene®), cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm những điểm khởi đầu tốt trong nhiệm vụ thay thế chất tạo màu nhân tạo trong tương lai của họ.

Khi tổng hợp tất cả các lợi ích của carotenoid, rõ ràng rằng việc cải cách loại bỏ các chất màu nhân tạo không phải là một sự hy sinh, mà là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện hình ảnh của sản phẩm với công bố nhãn sạch hơn và lành mạnh hơn.

 

Tartrazine với Beta-carotene

Altratene® 10% FT-Yellow (1 ppm)
Tartrazine (5 ppm)
Altratene® 10% FT-Yellow (5 ppm)

Sunset Yellow vi Apocarotenal

Apocarotenal 3% FT® (1 ppm)
Sunset Yellow (10 ppm)
Apocarotenal 3% FT® (2 ppm)

Apocarotenal 3% FT® (2 ppm)
Sunset Yellow (50 ppm)
Apocarotenal 3% FT® (5 ppm)


Ponceau 4R vi Apocarotenal

Apocarotenal 3% FT® (10 ppm) 
Ponceau 4R (20 ppm) 
Apocarotenal 3% FT® (20 ppm)
Apocarotenal 3% FT® (20 ppm) 
Ponceau 4R (50 ppm) 
Apocarotenal 3% FT® (50 ppm)
Apocarotenal 10% EM® (5 ppm)
Ponceau 4R (20 ppm)
Apocarotenal 10% EM® (10 ppm)

Allura Red vi Apocarotenal

Apocarotenal 3% FT® (10 ppm) 
Allura Red (20 ppm) 
Apocarotenal 3% FT® (20 ppm)

Apocarotenal 3% FT® (20 ppm) 
Allura Red (50 ppm) 
Apocarotenal 3% FT® (50 ppm)

Sam Kuo – Allied Biotech Corporation

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ 

Công ty TNHH TMDV C.K.S

61/13 Đường 783, T Quang Bu, P.4, Q.8, TPHCM

Email: Dinh@cksvietnam.com

Tin tức

Related News