THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

Chúng tôi có các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng như:

  • Coenzyme Q10
  • Collagen - Solugel®
  • Vitamin C

Cùng các loại màu tự nhiên bổ sung vitamin cần thiết:

  • Apocaretenal
  • Betacarotene
  • Lutein
  • Canthanxanthin

Trong trường hợp quý vị không tìm thấy hóa chất trong danh mục này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Sản phẩm

Related News