PHỤ GIA THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG
STT Sản phẩm Xuất xứ Đóng gói
1 Gum arabic US 22,68kg/bao
2 Parafin oil / White oil FG Korea 168kg/phuy
3 Solugel 5000 / 5000B Germany 20kg/bao
4 Gelatine  250 bloom Belgium / US 25kg/bao
5 Gelatine 100 bloom Belgium 25kg/bao
6 Gelatine 150 bloom Belgium 25kg/bao
7 Guar gum  India 25kg/bao
8 Pectin  Germany 25kg/bao
9 Sodium Alginate China  25kg/bao
10 Xanthan gum USA/China 25kg/bao
11 Bột cacao Indonesia 25kg/bao
12 Bột lòng trắng trứng Italy 25kg/ctn
13 Bột phomai Mỹ 22.7kg/bao
14 Choco chip Indonesia 10kg/thùng
15 Choco rice Indonesia 10kg/thùng
16 Chocolate compound Indonesia 12kg/thùng
17 CSA - USA  
18 Konjac powder China 25kg/bag
19 LBG (Locust Bean Gum) Spain 22.68 kg/bao
20 Microcrystal cellulose (MCC) US 25kg/bao
21 PGA (Propylene Glycol Alginate) US 22.68kg/bao
22 Ticaloid 760MB US 22.68kg/bao

Trong trường hợp quý vị không tìm thấy hóa chất trong danh mục này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

 

Sản phẩm

Related News