PHỤ GIA DƯỢC PHẨM

Các sản phẩm dùng trong ngành dược phẩm

  • Coenzyme Q10
  • Collagen - Solugel®
  • Vitamin C
  • Apocaretenal (màu tự nhiên)
  • Betacarotene (màu tự nhiên)
  • Lutein (màu tự nhiên)
  • Canthanxanthin (màu tự nhiên)
  • Flavors (các loại hương liệu vd: cam, dâu, nho, táo...)

Trong trường hợp quý vị không tìm thấy hóa chất trong danh mục này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

 

Sản phẩm

Related News